• Sociale Zekerheidsrecht

  Met het sociale zekerheidsrecht kunt u te maken krijgen indien bijvoorbeeld een ww-uitkering wordt geweigerd. Ook in het geval...

 • Transitievergoeding per 1 juli 2015

  In het nieuwe ontslagrecht zal er een transitievergoeding verschuldigd zijn indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt...

 • Over ongelijke monniken met gelijke kappen

  Vanaf 1 januari 2020 zal de positie van de oudere werknemer in het ontslagrecht verder worden verzwakt. Daaraan liggen...

 • Dwangsommen & executiegeschillen

  Een dwangsom is een (executie) middel waarmee de nakoming van de hoofdveroordeling in veel gevallen met succes kan worden...

 • Vreemde eend in de bijt?

  Werknemer zegt, werkgever zegt Kantonrechter Groningen oordeelt dat deeltijdontslag ook in geval van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid mogelijk is. Werknemer...

 • E-Court: ernstige misslag!

  Rechtspraak door een onafhankelijke rechter biedt rechtzoekenden waarborgen voor een eerlijke procesgang (‘fair trial’). Rechtszittingen bij overheidsrechtbanken vinden daarom,...

 • Rechten van de Mens

  Ontslag in proefperiode Ontslag in proeftijd zwangere werkneemster, leidt in dit geval niet tot verboden onderscheid op grond van...

 • Arbodienst aansprakelijk

  Meervoudige uitval Een werkneemster raakte arbeidsongeschikt door werkgerelateerde overbelastingsklachten. De eerste bedrijfsarts adviseerde haar om 2×2 uur per week...