Arbodienst aansprakelijk

Terug naar overzicht

Meervoudige uitval

Een werkneemster raakte arbeidsongeschikt door werkgerelateerde overbelastingsklachten. De eerste bedrijfsarts adviseerde haar om 2×2 uur per week te re-integreren. Na uitbreiding van die uren, viel zij volledig uit. Vervolgens werd in overleg met de tweede bedrijfsarts het re-integratieprogramma vanuit het tweede spoor hervat. Daarop viel werkneemster opnieuw volledig uit. Na herstart van de re-integratie viel zij wederom volledig uit. Op advies van de derde bedrijfsarts werd het re-integratieprogramma echter desondanks vanuit het tweede spoor hervat.

Burn-out

Bij werkgeefster ontstond na een gesprek met werkneemster twijfel over de begeleiding door de derde bedrijfsarts. Nadat werkneemster een dag na dit gesprek opnieuw was uitgevallen, werd bij UWV een deskundigenoordeel aangevraagd. De verzekeringsarts stelt de diagnose ‘burn-out’, niet goed behandeld’. Het UWV legde daarop aan werkgeefster een loonsanctie op. Werkgeefster heeft hierop schadevergoeding van de Arbodienst gevorderd. De rechter oordeelde dat de Arbodienst aansprakelijk is voor de gevolgen van de loonsanctie wegens toerekenbaar tekortschieten. Rb Midden-Nederland, 13-12-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6160