Rechten van de Mens

Terug naar overzicht

Ontslag in proefperiode

Ontslag in proeftijd zwangere werkneemster, leidt in dit geval niet tot verboden onderscheid op grond van geslacht. Het opzegverbod wegens zwangerschap geldt ook tijdens de proeftijd. Proeftijdontslag in strijd met dit verbod kan dan ook vernietigbaar zijn. Een werkneemster werkte als zorgbegeleider bij een zorginstelling voor ouderenzorg. Nadat zij haar teamleider kort na de start van haar dienstverband had verzocht om een aangepast rooster in verband met de opvang van haar driejarige dochter en daarbij tevens had medegedeeld dat zij zwanger was, werd ze pardoes in de proeftijd ontslagen.

Volgens werkneemster volgde dit proeftijdontslag vanwege haar zwangerschap. Werkgever stelde dat werkneemster was ontslagen omdat zij niet flexibel inzetbaar was en onvoldoende roulerende diensten wilde draaien. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat werkneemster geen feiten heeft aangevoerd die er op zouden kunnen wijzen dat haar zwangerschap van invloed is geweest op het ontslagbesluit. Verboden onderscheid kon daarmee niet door het College worden vastgesteld. (College voor de Rechten van de Mens, 5 januari 2018. www.mensenrechten.nl/publicates/oordelen, Oordeelnummer 2018-1).