Vreemde eend in de bijt?

Terug naar overzicht

Werknemer zegt, werkgever zegt

Kantonrechter Groningen oordeelt dat deeltijdontslag ook in geval van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid mogelijk is.

Werknemer is uitgevallen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. UWV kent een WIA-uitkering toe. Werkgever beëindigt vervolgens het dienstverband ivm blijvende arbeidsongeschiktheid en biedt aansluitend een parttime dienstverband voor onbepaalde tijd aan. Werknemer wenst aanspraak te maken op een transitievergoeding naar rato van het ontslag. Werkgever weigert om deze toe te kennen. Hij stelt zich daarbij ondermeer op het standpunt dat van een opzegging geen sprake is.

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van deeltijdontslag en acht dit mogelijk. Hij verwijst hierbij naar een brochure van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, mei 2017. Alhoewel de brochure volgens de rechter spreekt over deeltijdontslag bij bedrijfseconomische redenen valt volgens de rechter niet in te zien dat een deeltijdontslag bij blijvende, langdurige, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet mogelijk is. Dit standpunt wijkt af van de Uitvoeringsregels van het UWV bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Rb Noord-Nederland