Sociale Zekerheidsrecht

Terug naar overzicht

Met het sociale zekerheidsrecht kunt u te maken krijgen indien bijvoorbeeld een ww-uitkering wordt geweigerd. Ook in het geval aan u wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering wordt geweigerd of het arbeidsongeschiktheidspercentage na herkeuring wordt bijgesteld, krijgt u met het sociale zekerheidsrecht van doen. Beslissingen over uw persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo (2015) vallen eveneens onder het sociale zekerheidsrecht. Indien u het niet eens bent met de vaststelling van de hoogte van uw pgb, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. In het geval u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Het is van groot belang dat u tijdig bezwaar of beroep aantekent.
Heeft u vragen op het gebied van sociale zekerheidsrecht, dan kunt u contact met ons opnemen middels ons contactformulier, per mail (kotter@kotteradvocatuur.nl) of rechtstreeks contact opnemen met mr. dr. R.F. (Robin) Kötter (tel. 0546-577797 of 06-523 12 712).