Ambtenarenrecht

De ambtenaar, geen ‘gewone’ werknemer Hoewel de verschillen op de werkvloer niet meteen zullen opvallen, zijn er echter grote verschillen tussen de rechtspositie van een ambtenaar en die van een werknemer in dienstverband.

Het ambtenarenrecht vertoont wel enige gelijkenis met het arbeidsrecht, maar toch is er sprake van een apart rechtsgebied met duidelijk afwijkende regels. Het is belangrijk om hiervan als ambtenaar op de hoogte te zijn.

Voor ambtenaren geldt met ingang van 1 januari 2020 het private arbeidsrecht. De speciale status van ambtenaren blijft. De eenzijdige aanstelling is met ingang van 1 januari 2020 opgehouden te bestaan. Ambtenaren hebben per die datum een arbeidsovereenkomst. Voor de meeste ambtenaren geldt met ingang van 1 januari 2020 het private arbeids- en ontslagrecht. In geval van geschillen met de werkgever of ontslag is de kantonrechter bevoegd. Voor ontslag moet sprake zijn van een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub a tot en met i BW.

Aangezien er ook binnen het ambtenarenrecht verschillende regelingen bestaan, is het belangrijk om u te laten adviseren door een deskundige. En wordt u geconfronteerd met ontslag? Wees dan goed voorbereid! Heeft u vragen op het gebied van ambtenarenrecht, dan kunt u contact met ons opnemen middels ons contactformulier, per e-mail (kotter@kotteradvocatuur.nl) of door rechtstreeks contact op te nemen met mr. dr. R.F. (Robin) Kötter (tel. 0546-577797 of 06-523 12 712).

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.