Over mij

Vakgebied

Robin Kötter is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en ondernemingsrecht. Hij studeerde eind 1986 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de hoofdrichtingen privaatrecht en strafrecht. Direct aansluitend op zijn rechtenstudie is hij begin 1987 als advocaat gestart bij een advocatenkant. In 1993 startte hij zijn eigen advocatenkantoor. Vanuit zijn praktijk houdt hij zich dagelijks bezig met uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Hij heeft hierdoor ruime ervaring opgedaan in het individuele ontslagrecht en inhoudelijke arbeidsrechtelijke geschillen.

Het betreft onder andere geschillen op het gebied van ziekte en re-integratie, arbeidsrechtelijke bedingen en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Robin Kötter is aangesloten bij een aantal specialisatieverenigingen om de kennis op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht permanent te verdiepen en te onderhouden. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA). Daarenboven vindt maandelijks intercollegiaal overleg plaats. Robin behartigt zowel de belangen van werkgevers als werknemers. De aanpak van iedere kwestie is inhoudelijk juridisch, maar oplossingsgericht. Alleen in die gevallen waarbij een oplossing in der minne voorafgaande aan een gerechtelijke procedure niet mogelijk is, zal er in overleg met de cliënt worden geprocedeerd.

Hij publiceert over arbeidsrechtelijke onderwerpen en geeft tevens cursussen en lezingen op dit vakgebied. Tevens is hij ADR-geregistreerd mediator. Als mediator treedt hij op in arbeidsrechtelijke en ambtenarenrechtelijke geschillen.

Opleidingen
Lees meer..

Ervaren advocaat

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.