Werkgever in de fout door werkneemster niet tot het werk toe te laten na afwijzing ontbindingsverzoek

Terug naar overzicht

Nadat de kantonrechter het ontbindingsverzoek van werkgever had afgewezen, weigerde deze om werkneemster tot het werk toe te laten. De kantonrechter moest vervolgens beoordelen of werkgever naar maatstaven van goed werkgeverschap mocht weigeren dat werkneemster haar werkzaamheden hervat. Werkgever stelde in deze procedure dat werkneemster verwijtbaar had gehandeld doordat zij tijdens een politieverhoor een belastende getuigenverklaring over haar leidinggevende had afgelegd. De kantonrechter ging hierin niet mee. De werkneemster had volgens hem enkel uitvoering gegeven aan haar wettelijke plicht om als getuige te worden verhoord. Bovendien wist werkneemster niet dat de aangifte over de leidinggevende zou gaan. Werkgever had dan ook volgens de kantonrechter geen gegronde reden om werkhervatting te weigeren. De door werkneemster gevorderde wedertewerkstelling werd toegewezen, mede gelet op het feit dat de ontstane verstoorde arbeidsrelatie niet aan haar kon worden verweten. Rechtbank Oost-Brabant 31 mei 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2816 Bron: Ljupco Smokovski/shutterstock.com