Hof Amsterdam geeft fraaie uitleg over bedoeling concurrentie- en relatiebeding

Terug naar overzicht

Werknemer was als anesthesiemedewerker werkzaam bij een uitzend- en detacheringsbureau voor de ambulancezorg en ziekenhuizen. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentie- en relatiebeding opgenomen met het verbod om binnen één jaar na einde arbeidsovereenkomst voor een concurrent te gaan werken. Werkneemster heeft haar arbeidsovereenkomst opgezegd om bij een concurrent in dienst te treden.

Werkgever verzocht in kort geding om nakoming van het concurrentie- en relatiebeding. Zijn vorderingen werden zowel bij de kantonrechter als in hoger beroep afgewezen. Het hof heeft in zijn uitspraak uitgelegd dat een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van een werkgever te beschermen. Daarbij gaat het volgens het hof om het beschermen van bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie en/of het voorkomen dat werknemer relaties van de ex-werkgever met gebruikmaking van bij deze verworven bekendheid met die relaties, meeneemt naar zijn nieuwe werkgever. Het concurrentiebeding is daarmee, aldus het hof, niet bedoeld om werknemers te binden.

ECLI:NL:GHAMS:2021:513

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:513