Weigering mediation door werkneemster in dit geval geen grond voor loonstop!

Terug naar overzicht

Een werkneemster die als administratief receptioniste bij een vakantiepark werkzaam was, viel op haar werk uit met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Volgens de bedrijfsarts was zij medisch gezien arbeidsgeschikt. De directie deed haar daarop het voorstel om in een mediationtraject te gaan. Werkneemster ging niet op dit voorstel in en verzocht UWV om een deskundigenoordeel. UWV oordeelde haar niet geschikt voor eigen werk, maar concludeerde dat er geen contra-indicaties waren voor het houden van mediationgesprekken. Daarop heeft werkgeefster de loondoorbetaling per 1 februari 2019 gestaakt. Werkneemster betwijfelde het nut van de voorgestelde mediation, nu duidelijk was geworden dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2019 niet verlengd zou worden. De kantonrechter stelde haar in kort geding in het gelijk en wees haar loonvordering toe. De kantonrechter overwoog hierbij dat uit niets was gebleken dat re- integratie het doel was van de mediation. Van een schending van de op werkneemster berustende re- integratieverplichtingen was derhalve geen sprake.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2009