Wachttijd tijdens beschikbaarheidsdienst:
Arbeidstijd?

Terug naar overzicht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recentelijk in het kader van een zogenoemde ‘prejudiciële verwijzing’ uitleg  gegeven over artikel 2, punt 1, Richtlijn 2003/88/EG. Het ging om de vraag of wachttijd tijdens beschikbaarheidsdienst als arbeidstijd moet worden aangemerkt. De werknemer in kwestie werkt tezamen met een collega als technicus in een tweetal zendstations in Slovenië. Zij werken in shifts. De werkgever bood geen vergoeding voor de rusttijd, die in de regel loopt tot zes uur ’s-morgens. Dit terwijl deze tijd als wachtdienstperiode wordt aangemerkt waarin werknemers permanent bereikbaar dienen te zijn. In verband daarmee verblijven zij in het zendstation. Het Hof van Justitie antwoordde op de gestelde prejudiciële vragen dat aan de hand van alle omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of gedurende de betrokken dienst aan de werknemer zodanige verplichtingen worden opgelegd dat hij objectief en aanzienlijk wordt beperkt in het vrijelijk invullen van zijn tijd.

ECLI:EU:C.2021:182