Volledige proceskostenvergoeding vanwege misbruik van procesrecht

Terug naar overzicht

Volledige proceskostenvergoeding vanwege misbruik van procesrecht Voor misbruik van procesrecht ligt de lat hoog. Er dient sprake te zijn van evidente ongegrondheid van een verweer. Daarvan kan sprake zijn als het verweer wordt gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan verweerder de onjuistheid kende of behoorde te kennen. Ook in het geval verweerder zijn verweer heeft gebaseerd op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden, kan van misbruik van procesrecht sprake zijn. In een procedure begin dit jaar bij het Gerechtshof ’s – Hertogenbosch, werd misbruik van procesrecht aangenomen. De verwerende partij nam in twee verschillende procedures met elkaar onverenigbare standpunten in. In een procedure tegenover erven stelde hij dat hij een schilderij aan de kunsthandelaar had terug verkocht en daarom recht had op de koopprijs, terwijl hij zich in de andere procedure op het standpunt stelde dat hij het schilderij had gekocht en te goeder trouw eigenaar was geworden. Verweerder werd veroordeeld tot betaling van een voorschot van € 100.000,– op de werkelijke proceskosten. ECLI:NL:GHSHE:2020:171 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:171