Verstoring arbeidsrelatie. Mislukt mediationtraject. Einde oefening?

Terug naar overzicht

Op grond van de rechtspraak dient een dienstverband ernstig en duurzaam verstoord dient te zijn voor ontbinding op de G- grond. Voor de beoordeling van die verstoring moet ondermeer worden gekeken naar de inspanningen die werkgever heeft verricht om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. De inzet van mediation is daarbij vaak aangewezen. In veel gevallen slaagt een werkgever er niet in om in rechte aan te tonen dat het dienstverband ernstig en duurzaam is verstoord. In sommige gevallen werd door de rechter geoordeeld dat ook na een mislukt mediationtraject niet was gebleken dat de samenwerking niet kon worden voortgezet (zie o.a.: ECLI:NL:RBZWB:2018:7341). De beantwoording van de vraag of een dienstverband ernstig en duurzaam is verstoord, is vooral van feitelijke aard en bij de rechterlijke afweging spelen alle omstandigheden van het geval een rol. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde  in een geval waarbij de conflictueuze situatie na een mislukte mediation bleef doorsudderen dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam was verstoord.

ECLI:NL:GHARL:2019:4114

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:4114