Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en het concurrentiebeding

Terug naar overzicht

Een concurrentiebeding kan door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst onder omstandigheden tegen de bedoeling van een werkgever komen te vervallen. In een zaak bij de Rechtbank Leeuwarden, ging het om de vraag of het concurrentiebeding met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst was komen te vervallen, nu daarover in de vaststellingsovereenkomst niets was vermeld. De Rechtbank was van oordeel dat de finale kwijting in dit geval zag op de gehele arbeidsovereenkomst en niet op onderdelen daarvan. Ook liet de rechter meewegen dat de werkgever bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst door een advocaat werd bijgestaan en de werknemer niet. In een eerdere zaak uit 2009 achtte het Gerechtshof  Amsterdam tevens van belang dat in de vaststellingsovereenkomst nog wel het geheimhoudingsbeding was herhaald, maar niet het concurrentiebeding. Ook in dit geval had de werknemer geen advocaat ingeschakeld.

Vindplaatsen: ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2741 en ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9971

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2741

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9971

Bron: alphaspirit/shutterstock.com