Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting. Bedoeling van partijen?

Terug naar overzicht

 

Voor de beoordeling of een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst allesomvattend is, is naast de tekst daarvan tevens een belangrijke rol toegekend aan de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling over finale kwijting mochten toekennen en wat zij daaromtrent redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Voorts is de bedoeling van een vaststellingsovereenkomst met finaal kwijtingsbeding nou juist om een einde aan het geschil tussen partijen te maken. Een vaststellingsovereenkomst is om die reden moeilijk aan te tasten. Een werknemer kwam er enige tijd na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst achter dat hij nog ruim
€ 3.000,– aan onregelmatigheidstoeslag  tegoed had. Hij was hier naar eigen zeggen niet eerder mee bekend. Daarmee viel volgens werknemer de onregelmatigheidstoeslag niet onder de finale kwijting. De kantonrechter wijst op de bedoeling van een vaststellingsovereenkomst en acht van belang dat werknemer juridische hulp heeft gehad bij de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst. De vordering werd afgewezen.

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:9969

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:9969

 

Bron: Tero Vesalainen/shutterstock.com