Treintje rijden, duur betaald

Terug naar overzicht

Een bestuurder van een Volkswagen Lupo, maakte in een parkeergarage van Q-park met het voertuig vreemde capriolen door vlak achter zijn voorganger , zonder te betalen, onder de slagboom door te rijden. Dit zogenaamde “treintje rijden” werd door Q-park op camerabeelden vastgelegd. Zo werd het al met al een duur “treinkaartje”. Q-park vorderde in een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter op grond van haar algemene voorwaarden het tarief van een verloren kaart,
€ 25,00, een bedrag van € 300,00 als aanvullende schadevergoeding en € 48,75 aan buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met wettelijke rente. De bestuurder van de auto stelde dat de algemene voorwaarden van Q-park niet op de overeenkomst van toepassing zouden zijn omdat deze niet aan hem ter hand zijn gesteld. De kantonrechter passeerde dit verweer omdat de voorwaarden gemakkelijk elektronisch toegankelijk zijn op een door Q-park medegedeeld adres (www.Q-park.nl/algemenevoorwaardenparkeren). Ook oordeelde de kantonrechter dat het boetebeding in de algemene voorwaarden niet was aan te merken als een oneerlijk beding en in een redelijke verhouding staat tot het belang voor Q-park.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2004

Bron: Harri Aho/shutterstock.com