Staat niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval gedetineerde

Terug naar overzicht

Een gedetineerde verricht  als lasser in opleiding werkzaamheden op de afdeling metaalbewerking van een Penitentiaire Inrichting. Op 28 juni 2019 raakte hij bij het slijpen van metalen plaatjes gewond aan zijn linkerhand. Als gevolg van het ongeval raakte hij twee vingers kwijt. De Inspectie SZW heeft bij onderzoek geen oorzakelijk verband kunnen vaststellen tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het ongeval. De kantonrechter stelt vast dat betrokkene:

– arbeid verricht;

– loon ontvangt;

– sprake is van een gezagsverhouding.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Los van de feitelijke uitvoering is immers ook van belang of partijen het aangaan van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. De kantonrechter komt tot het oordeel dat in dit geval geen arbeidsovereenkomst is gesloten nu de rechten en plichten die verband houden met het verrichten van werk voortvloeien uit de Penitentiaire Beginselenwet en niet uit een hiertoe tussen partijen gesloten overeenkomst. Evenmin werd aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW aangenomen.

ECLI: NL:RBROT:2020:2905

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:2905

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.