Securitas te kort door de bocht met ontslag op staande voet

Terug naar overzicht

Een tramconducteur, in dienst van Securitas, kreeg in maart 2018 een allerlaatste waarschuwing vanwege zijn houding en gedrag op de tram en het zich niet houden aan afspraken. Securitas kondigde aan dat bij een volgende overtreding ontslag zou volgen. Ruim een maand daarna meldde werknemer zich ziek. Volgens zijn echtgenote was hij nergens toe in staat en kon hij ook geen auto rijden. Een collega  had hem evenwel pratend, lachend en normaal lopend op de markt gezien. Daarop schakelde Securitas een onderzoeksbureau in. Dit constateerde dezelfde handelingen en zag hem auto rijden. Daarop werd werknemer op staande voet ontslagen. Volgens de kantonrechter had het echter op de weg van Securitas gelegen om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen en daarna eventueel een loonstop toe te passen. Indien dit geen effect zou hebben, zou een ontbindingsverzoek kunnen worden ingediend. Het ontslag op staande voet ging dan ook onderuit. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden met toekenning van de transitievergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2019:3192

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:3192