Schriftelijkheidsvereiste troef bij concurrentiebedingen

Terug naar overzicht

Het schriftelijkheidsvereiste heeft net als de troef in het kaartspel, een speciale betekenis. Het dient als een bijzondere waarborg voor de werknemer om de gevolgen van dit bezwarende beding goed te overwegen. In de rechtspraak van de Hoge Raad is uitgemaakt dat aan het vereiste van schriftelijkheid ook kan zijn voldaan indien het concurrentiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad stelt voor de toepasselijkheid van een concurrentiebeding in dat geval twee vereisten:

1) de arbeidsvoorwaarden zijn bij de ondertekende arbeidsovereenkomst gevoegd en in de arbeidsovereenkomst is daarna verwezen;

2) de werknemer heeft in de ondertekende arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding. Interessant is in dit verband een recente uitspraak van het Hof Amsterdam. In die zaak werd bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd enkel verwezen naar de voorwaarden van het eerste contract zonder dit bij de nieuwe arbeidsovereenkomst bij te voegen.

ECLI:NL:GHAMS:2018:4034 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4034