Raad van State: alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard valt onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Terug naar overzicht

Dat betekent volgens de Raad dat sms- of Whatsapp-berichten onder de Wob vallen als ze zijn verstuurd of ontvangen in het kader van het werk, ook als deze berichten zijn verstuurd of ontvangen op een privételefoon.

https://www.raadvanstate.nl/@114494/sms-jes-whatsapp/

Bron: www.raadvanstate.nl/@114494/sms-jes-whatsapp/