Ontslag op staande voet: wie niet horen wil…

Terug naar overzicht

Ingeval ontslag op staande voet wordt overwogen, is het verstandig om zorgvuldig te werk te gaan. Dat geldt zeker wanneer er nog slechts een vermoeden van een dringende reden bestaat. In dat geval getuigt het van zorgvuldigheid om werknemer voorafgaand aan het voorgenomen ontslag te horen. Dat onzorgvuldigheid door de rechter kan worden afgestraft, blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Den Haag. Een werknemer die werkzaam was bij een specialiteitenrestaurant, werd vorig jaar op staande voet ontslagen. Werkgever concludeerde op basis van camerabeelden dat werknemer zich wederrechtelijk kasgelden had toegeëigend. Het Hof Den Haag concludeerde echter dat op de beelden alleen zijn broers waren te zien. Dit was een ernstige miskleun van werkgever, die volgens het hof wellicht voorkomen had kunnen worden indien de werknemer vooraf over de beschuldiging zou zijn gehoord. Het hof zag hierdoor aanleiding om een hogere billijke vergoeding (€ 3.000,– bruto) toe te kennen dan de kantonrechter in eerste instantie had toegewezen (€ 1.000,–bruto).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1952