Ontslag op staande voet na verkoop oud ijzer

Terug naar overzicht

Een werknemer was als monteur werkzaam bij een bedrijf dat supermarkten inricht. Bij het verrichten van die werkzaamheden komen regelmatig restmaterialen zoals oud ijzer en aluminium vrij. Het inzamelen en afvoeren van oud ijzer levert werkgever gemiddeld
€ 50.000,00 per jaar op.

Op de arbeidsovereenkomst is het personeelshandboek van toepassing. Daarin is een bepaling over fraude opgenomen en is voorzien in de mogelijkheid van het opleggen van disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder de beëindiging van het dienstverband. Na onderzoek door een recherchebureau is gebleken dat de monteur 13 oude winkelwagentjes voor een bedrag van € 45,00 ten eigen bate had verkocht.

Het Gerechtshof Den Bosch liet het ontslag op staande voet in  stand. Het hof overwoog in dit verband ondermeer dat werknemer werkgever hiermee financieel had benadeeld en  zich daarvan bewust had moeten zijn.  Hiermee had werknemer het vertrouwen van werkgever ernstig beschadigd. Ook de belangenafweging viel hierbij in het nadeel van werknemer uit.

Hof ’s-Hertogenbosch, 09-10-2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:4205