Ontbinding via ‘Asscher-escape’ bij onvoldragen d-grond door Hoge Raad gesanctioneerd.

Terug naar overzicht


 De arbeidsovereenkomst met een volgens werkgever niet goed functionerende medewerker werd door de kantonrechter ontbonden onder toekenning van een billijke vergoeding van € 15.000,–. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat geen sprake was van een voldragen d-grond. Werkgever had werknemer niet tijdig in kennis gesteld van zijn kritiek en geen verbeterkansen aangeboden. Het hof liet evenwel de ontbinding in stand op de g- grond en ook de billijke vergoeding van € 15.000,–. In cassatie handelende het om twee vragen:

1) Kan bij een onvoldragen d- grond via de g-grond worden ontbonden?;

2) Dienen ook hier de gevolgen van het verlies van de arbeidsovereenkomst bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding te worden meegewogen?;

Volgens de Hoge Raad heeft de Asscher-escape juist betrekking op deze situatie. Ook de tweede vraag beantwoordt de Raad bevestigend, want werknemer dient te worden gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.

ECLI:NL:HR:2018:2218

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2218

Bron: Frankie’s/shutterstock.com