Ontbinding arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht

Gerechtshof zet het puntje op de i.

De cumulatiegrond (i-grond) kan worden toegepast in het geval geen van de aangedragen ontslaggronden voldragen zijn.

In een zaak die recentelijk heeft geleid tot een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden speelde het volgende. Werkgever, een zorginstelling, verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met een zelfstandig kok te ontbinden op de d-grond (disfunctioneren), de e-grond (verwijtbaar handelen) de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) danwel de i-grond (cumulatiegrond).De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst op de g-grond onder toekenning aan werknemer van de transitievergoeding. Werknemer ging hiertegen in hoger beroep. Het gerechtshof zag aanleiding om de arbeidsovereenkomst op de i-grond te ontbinden. Alle aangedragen ontslaggronden waren volgens het hof niet voldragen. Het hof was echter wel van oordeel dat van werkgever onder de gegeven omstandigheden niet kon worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst zou voortduren. Het hof zag aanleiding tot toekenning van 0,25 van de transitievergoeding boven op de reeds toegekende en betaalde transitievergoeding.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2957