Non-actiefstelling in het kader van reorganisatie. That’s another cook!

Terug naar overzicht

Non-actiefstelling in het kader van reorganisatie. That’s another cook! Is het toegestaan om een werknemer alvast op non-actief te stellen als zijn dienstverband wegens boventalligheid zal komen te vervallen? In veel gevallen weegt het belang van werknemer op tewerkstelling zwaarder dan het belang van werkgever voor de op non- actiefstelling. In het geval van verval van een functie wegens een voorgenomen reorganisatie kan de vlag er anders voor hangen. Indien een werknemer in dat geval bij het doorvoeren van de reorganisatie blijft doorwerken, kan dit tot ongewenste situaties op de werkvloer leiden. Dit deed zich voor in een kwestie die eind vorig jaar aan de Kantonrechter Eindhoven werd voorgelegd. Werkgever had een reorganisatieplan opgesteld en er was een Sociaal Plan overeengekomen met de vakbonden en de OR. De (directie)functie van werknemer zou komen te vervallen, maar hij verzette zich daartegen en kondigde aan zijn werkzaamheden te blijven voortzetten. De kantonrechter stelde vast dat op deze wijze het reorganisatiebesluit werd gefrustreerd en wees wedertewerkstelling af. ECLI:NL:RBOBR:2018:5913 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:5913 Bron: ElkeS/shutterstock.com