Mooie conclusie Advocaat-Generaal over verbeterplan bij disfunctioneren

Terug naar overzicht

In de kwestie die aan de orde was handelde het om de vraag of de werkgever danwel de werknemer verantwoordelijk is voor het opstellen van een verbeterplan in geval van vermeend disfunctioneren. De Advocaat-Generaal heeft geconcludeerd dat primair de werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor het verbetertraject en het opstellen van het verbeterplan. Dit neemt volgens de Advocaat-Generaal evenwel niet weg dat van de werknemer inzet en betrokkenheid bij het verbetertraject c.q. het verbeterplan mag worden verlangd. Wat er in dit kader mag worden verlangd, hangt volgens de A-G af van de omstandigheden van het geval.

Voorts heeft de A-G antwoord gegeven op de vraag of een beroepschrift ontvankelijk is ná het verstrijken van de appeltermijn bij doorverwijzing door het onbevoegde gerechtshof. De A-G heeft geconcludeerd dat het moment van ontvangst bij de verwijzende rechter uitgangspunt is.

Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 15 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:341

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:341