Het lot van een concurrentiebeding na verlenging arbeidsovereenkomst onder de Wwz

Terug naar overzicht

Een werknemer trad in 2014, dus voor de inwerkingtreding van de Wwz, voor bepaalde tijd in dienst van werkgever. Deze arbeidsovereenkomst eindigde op 9 februari 2015 van rechtswege. In die arbeidsovereenkomst was een relatie-en concurrentiebeding opgenomen. Het motiveringsvereiste van artikel 7:653 lis 2 BW was toen nog niet van toepassing. Vervolgens is deze arbeidsovereenkomst verlengd. Werknemer zegde de arbeidsovereenkomst in november 2018 op wegens indiensttreding bij een klant van zijn werkgever. Deze nieuwe werkgever zegde evenwel de arbeidsovereenkomst voor indiensttreding op nadat de voormalig werkgever wegens gesteld overtreden van het relatie- en/of concurrentiebeding rechtsmaatregelen tegen werknemer had aangekondigd. De kantonrechter oordeelde in kort geding dat de verlenging van de arbeidsovereenkomst onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als een nieuwe arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt.Hierdoor is volgens de rechter niet voldaan aan het motiveringsvereiste van artikel 7:653 lid 2 BW en is werknemer niet meer gebonden aan het relatie- of concurrentiebeding. ECLI: NL:RBGEL:2019:1942 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1942