Geen ontslag op staande voet na fysiek geweld tegen collega en bedreiging van collega’s

Terug naar overzicht

Bij de beoordeling van een dringende reden voor ontslag op staande voet moeten de omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, worden meegewogen. In het geval de rechter de verweten gedragingen onvoldoende ernstig oordeelt om als dringende reden voor een ontslag op staande voet te dienen, kan werkgever worden veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding, een vergoeding voor onregelmatig ontslag en een billijke vergoeding. Zo’n geval deed zich  recentelijk voor bij de Kantonrechter Utrecht. De werkgever was er na het doen horen van getuigen in geslaagd om te bewijzen dat werknemer fysiek geweld heeft gebruikt en collega’s verbaal heeft bedreigd. Op grond van bijkomende omstandigheden, waaronder  de lichte vorm van fysiek geweld, het trekken aan de kleding van een collega, de omstandigheid dat niemand zich persoonlijk bedreigd had gevoeld en het goede functioneren sinds 1992, achtte de kantonrechter de bewezen gedragingen niet een ontslag op staande voet waardig.

ECLI: NL:RBMNE:2019:2263

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2263