Bank handelt onrechtmatig door ongevraagd mededelingen te doen aan nieuwe werkgever

Terug naar overzicht

Een commercieel directeur bij bank X werd op staande voet ontslagen wegens witwassen. Daarna solliciteert hij bij bank Y naar een integriteitsgevoelige functie. Bank Y verzocht daarom zijn schriftelijke toestemming voor een voorgeschreven screening. Daarop wordt door bank X aan bank Y gemeld dat de werknemer op staande voet was ontslagen. Bank Y nam hem desondanks voor een jaar in dienst, met een proeftijd van twee maanden.

Als ontbindende voorwaarde bij die indiensttreding gold dat hij door de screening zou komen. Nadat bank Y bij bank X telefonisch nadere referenties had ingewonnen, klapte bank X uit de school. Dit kostte werknemer zijn nieuwe baan. Het Gerechtshof ‘s- Hertogenbosch achtte deze handelwijze van bank X, onrechtmatig. Werknemer hoefde volgens het hof redelijkerwijs niet te verwachten dat de bank na incidentmelding aan DNB uit eigener beweging aanvullende inlichtingen over hem zou verstrekken, ook al was deze aanvullende informatie juist.

Vindplaats: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17 januari 2017,ECLI: NL:GHSHE:2017:115