Bagateldiefstal, klein vergrijp, grote gevolgen

Terug naar overzicht

Diefstal kan volgens de wet een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook als het een zaak met een geringe waarde betreft. Betekent dit dat, als het bewijs voor de diefstal is geleverd, een ontslag op staande voet automatisch geldig is? Nee, dat is niet het geval. Het oordeel of diefstal  een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, moet door de rechter aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval worden uitgemaakt.

Belangenafweging

Bij de beoordeling van de geldigheid van een dringende reden voor ontslag na diefstal of verduistering vindt blijkens de rechtspraak in de regel eveneens een afweging van belangen plaats. Het gevolgencriterium wordt daardoor als het ware door de dringende reden ingesloten.

McDonald’s

Een werkneemster van MCDonald’s gaf zonder daarvoor betaling te vragen aan een collega een plakje kaas voor op een hamburger. Dit was in strijd met het binnen MCDonald’s geldende –stringente- beleid dat producten niet worden meegegeven aan vrienden, familie en/of collega’s. De kantonrechter vond het ontslag op staande voet, ondanks het stringente beleid van MCDonald’s, te ver gaan. Volgens de kantonrechter had in dit geval kunnen worden volstaan met een minder zware maatregel, zoals bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing (Ktr. Heerenveen 20 januari 2010, LJN: BL0363).
Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2010:BL0363

Action

Een werkneemster van Action eet de inhoud van een opengebroken zakje chips in strijd met de huisregels op in plaats van dat ze de inhoud weggooit. Action besluit werkneemster daarop op staande voet te ontslaan. De Kantonrechter Maastricht vernietigde het ontslag op staande voet wegens de persoonlijke omstandigheden van werkneemster. Ze was ruim acht jaar in dienst en er was nooit iets voorgevallen. Door het ontslag op staande voet zou ze geen WW-uitkering krijgen en ze kampte, als alleenstaande moeder, met schulden
(Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, 11 april 2017, ECLI:RBLIM:2017:3257).

Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:3257

Nogmaals Action

Ook zeer recentelijk werd een medewerker van Action ontslagen. Dit keer wegens veronderstelde diefstal van een plastic tasje van drie cent. Hij stelt het tasje onbewust te hebben meegenomen met het plan om dit later te betalen. Werknemer is 41 jaar, zijn contract is al twee keer verlengd. Binnenkort zou Action hem in vaste dienst moeten nemen. Hij heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om het ontslag aan te vechten.

Zie: https://nos.nl/artikel/2328202-action-ontslaat-vulploegleider-wegens-diefstal-tasje-van-3-cent.html

Commentaar

Uit bovenstaande analyse met betrekking tot ontslag op staande voet na bagateldiefstal blijkt dat de waarde van het gestolene voor de beoordeling van de dringende reden nauwelijks een rol speelt. Waar het in de kern om draait, is de inschatting van de rechter of de arbeidsovereenkomst na de bagateldiefstal nog op een vruchtbare wijze kan worden voortgezet.