Werkgever aansprakelijk voor gevaar dat eenvoudig had kunnen worden voorkomen

Een champignonplukster maakte een lelijke val toen zij van de champignoncel naar de gang liep om lege bakjes te halen. Door de val brak zij haar linker pols. Werkneemster stelde haar werkgever hiervoor aansprakelijk, maar kreeg bij de kantonrechter nul op het request. In hoger beroep pakte het bij het hof beter voor haar uit. Het hof constateerde dat de werkgever niet had betwist dat werkneemster tijdens het werk was gevallen en het letsel daarbij had opgelopen. Het kon de werkgever daarbij niet baten dat het ongeval niet door getuigen was gezien, omdat het volgens het hof niet aan de werkneemster is om de oorzaak van het ongeval aan te tonen. Voorts kan volgens het hof van werkgever worden gevergd dat hij voldoende maatregelen treft om een val als gevolg van uitglijden door ophoping van champignonresten en aarde onder de schoenen te voorkomen, zoals het plaatsen van roosters, borstels of matten. Deze maatregelen waren niet getroffen.

ECLI:NL:GHSHE:2019:1888

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1888