Werknemer hoefde geen rekening te houden met terugvordering loon

Terug naar overzicht

 

Gedurende de eerste twee ziektejaren heeft een werknemer recht op 70% van het loon. In dit geval was geen cao van toepassing en evenmin een bijzondere regeling getroffen ten aanzien van loondoorbetaling tijdens ziekte. Werkgever betaalde evenwel gedurende de eerste twee ziektejaren 100% van het laatste loon. Nu  door UWV een loonsanctie was opgelegd, speelde in de procedure de vraag of werknemer tijdens het tweede en derde ziektejaar recht had op 100% loondoorbetaling dan wel op 70% van het laatstgenoten salaris. De kantonrechter oordeelde dat werkgever door tijdens het tweede ziektejaar 100% salaris door te betalen, bij werknemer het gerechtvaardigd vertrouwen had opgewekt dat deze aanspraak maakte op volledige loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar. Voor het derde ziektejaar oordeelde de rechter dat werkgever niet meer dan 70% salaris diende te betalen. De kantonrechter heeft er daarbij ondermeer op gewezen dat een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering na twee jaar ziekte ook niet meer bedraagt dan 70% van het laatstgenoten loon.

ECLI: NL: RBROT:2018:656

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:656

 

Bron: Olivier Le Moal/shutterstock.com