Vergoeding reiskosten of verkapt loon?

Terug naar overzicht

Reiskostenvergoedingen zijn niet wettelijk geregeld. In veel gevallen is hier iets over bepaald in de cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. Reiskostenvergoedingen die binnen het belastingvrije bedrag vallen (maximaal € 0,19 per kilometer), worden niet als loon aangemerkt. Ook moet het gaan om een reële reiskostenvergoeding.

Een werkgever zette de reiskostenvergoeding stop toen werknemer door ziekte was uitgevallen. Het Gerechtshof Den Haag overwoog dat de overeengekomen regeling overeenkomstig de bedoeling van partijen moest worden uitgelegd. Het hof kwam tot de conclusie dat partijen voorafgaande aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst van mening verschilden over de hoogte van het salaris. Uit e-mail correspondentie bleek dat de reiskosten maximaal waren opgeplust om aan de netto (loon) wensen van werknemer te voldoen. Voorts was duidelijk dat werknemer geen €160,– per maand aan reiskosten kwijt zou zijn. Het hof oordeelde daarom dat de reiskostenvergoeding moest worden aangemerkt als loon. Dit betekende dat deze ‘reiskosten’ ook tijdens ziekte moesten worden doorbetaald.

Gerechtshof Den Haag 3 juli 2018, ECLI: NL:GHDHA:2018:1561

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1561