UWV overtreedt AVG. Kantonrechter veroordeelt tot schadevergoeding

Terug naar overzicht

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG. Bij overtreding kunnen verschillende sancties worden opgelegd, waaronder een boete. Dit speelde in de volgende kwestie.

Werkneemster was langdurig partieel arbeidsongeschikt. Werkgever 1 betaalde als eigenrisicodrager haar arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nadat zij in november 2017 bij werkgever 2 krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst trad, stuurde UWV in september 2018  abusievelijk werkgever 2 (!) het bericht dat werkneemster langer dan anderhalf jaar ziek was waardoor op korte termijn een WIA- uitkering kon worden aangevraagd.Voor werkneemster liep dit gelukkig met een sisser af, omdat werkgever 2 ondanks deze mededeling door UWV bereid bleek tot verlenging van het dienstverband. Werkneemster vorderde een verklaring voor recht dat UWV in strijd met de AVG heeft gehandeld en toekenning van schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat UWV onrechtmatig had gehandeld en kende een schadevergoeding toe van €250,–. Dit mede nu het handelen van UWV voor werkneemster geen gevolgen had gehad voor haar economische en maatschappelijke positie.

ECLI:NL:RBAMS:2019:6490

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:6490