Straatracende piloot: Eén zwaluw maakt de lente niet!

Terug naar overzicht

Of verwijtbaar handelen in een concreet geval aanleiding kan zijn voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst, dient niet enkel te worden beoordeeld op basis van het handelen zelf.  Daarbij spelen ook de overige omstandigheden een rol. De Kantonrechter Amsterdam overwoog in haar uitspraak van 12 februari 2018 dat het beeld van een straatrace zich  moeilijk laat rijmen met het zijn van een verantwoordelijk piloot. Evenwel na afweging van de omstandigheden van het geval kwam zij tot de conclusie dat het ontbindingsverzoek van Transavia diende te worden afgewezen. Daarbij overwoog de kantonrechter ondermeer dat sprake was van een eenmalig extreem gevaarzettend gedrag in het verkeer. De kantonrechter achtte deze overtreding (geen misdrijf) onvoldoende om te oordelen dat sprake is van onverenigbaarheid met de functie van piloot. Voorts was niet gebleken van meer dan een incident, met risico’s voor de vliegveiligheid. Ook was voor de kantonrechter van belang dat het strafvonnis, waarbij de piloot was veroordeeld tot een taakstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid, nog niet onherroepelijk was geworden. Kantonrechter Amsterdam, 12 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:694

Bron: Skycolors/shutterstock.com