Slapende dienstverbanden: Regeling compensatie transitievergoeding

Terug naar overzicht

De Regeling compensatie transitievergoeding werd recentelijk in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling treedt tezamen met de Wet Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte per 1 april 2020 in werking.

Wet en regeling beogen de obstakels voor de beëindiging van slapende dienstverbanden op te heffen. Verhelderend is de toelichting die minister Koolmees op de regeling heeft gegeven. Daarin zijn regels voor de aanvraag verduidelijkt en wordt uitgelegd welke gegevens en bescheiden werkgevers dienen aan te leveren. UWV dient binnen 8 weken op de aanvraag te beslissen. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. De aanvraagtermijn voor de compensatie is zes maanden vanaf het moment van volledige betaling van de transitievergoeding.

De compensatie door UWV van de door de werkgever uitbetaalde  transitievergoeding is beperkt tot de transitievergoeding die bij twee jaar ziekte is opgebouwd. Nu de wet terugwerkende kracht heeft, is het vanuit die optiek verstandig om na twee jaar arbeidsongeschiktheid het dienstverband zo spoedig mogelijk te beëindigen. 

www.officiëlebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547