Slapend dienstverband: end of the beginning?

Terug naar overzicht


In mijn bijdrage van afgelopen woensdag besprak ik in het kort de uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 28 maart jl. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:3109&showbutton=true&keyword=slapend+dienstverband). In die uitspraak is de voorzieningenrechter vooruitgelopen op de Wet compensatie transitievergoedingen. Kunnen we deze uitspraak nu aanmerken als een eerste schaap over de dam, of maakt één zwaluw nog niet de zomer?

Allereerst moeten we er bij stil staan dat de uitspraak in kort geding is gewezen. Er was een spoedeisend belang. Het betreft geen slapend dienstverband sec. Bij werkneemster is kanker gediagnosticeerd en door de behandelend arts is medegedeeld dat ze medisch uitbehandeld is. Dit maakt dat in de gegeven situatie sprake is van een slapende arbeidsovereenkomst zonder enig zicht op werkhervatting. De rechter heeft dan ook in het licht van de compensatieregeling, de bedoeling van de wetgever en de genoemde concrete situatie geoordeeld dat het niet opzeggen van het dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap.

Zie in dit verband ook: http://kotteradvocatuur.nl/een-zwaluw-die-zomer-maakt