Schorsing concurrentiebeding in kort geding. Werknemer ook door hof in gelijk gesteld

Terug naar overzicht

Voor schorsing van een concurrentiebeding in kort geding is van belang dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zal vernietigen. In de arbeidsovereenkomst van een servicedeskmedewerker bij een IT- bedrijf was naast een geheimhouding- en een relatiebeding een concurrentiebeding opgenomen. De kantonrechter heeft de vordering van het IT-bedrijf tot nakoming van het concurrentiebeding op meerdere gronden afgewezen. Volgens de kantonrechter is ondermeer niet aannemelijk geworden dat werknemer uit hoofde van zijn functie bij de ex- werkgever over concurrentiegevoelige informatie kan beschikken. Het hof is het met dit oordeel van de kantonrechter eens. Het IT-bedrijf heeft niet aannemelijk gemaakt dat het beschikt over relevante technische of unieke werkprocessen of strategieën heeft die (mede) zijn bedrijfsdebiet vormen. Ook acht het hof van belang dat ex- werkgever ook door het geheimhouding- en relatiebeding wordt beschermd tegen het benaderen van en werken voor zijn relaties en het delen van bedrijfsinformatie.

 

ECLI:NL:GHARL:2018:6776

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6776