Proeftijd na een uitzendovereenkomst?

Terug naar overzicht


Kantonrechter Amersfoort oordeelt proeftijdbeding nietig.

De proeftijd is er voor bedoelt om als werkgever en werknemer ervaring met elkaar op te doen. Indien partijen die ervaring reeds voorafgaande aan de proeftijd met elkaar hebben opgedaan, bestaat geen behoefte aan een proeftijd. Als een proeftijd in deze situatie wel geldig zou zijn, zou daardoor de rechtspositie van de werknemer sterk worden verzwakt.In de casus waar we het hier over hebben, was betrokkene voorafgaand aan de indiensttreding bij werkgever werkzaam geweest op basis van een uitzendovereenkomst in dezelfde functie, namelijk als grondwerker. Werknemer heeft deze werkzaamheden na indiensttreding bij werkgever ongewijzigd voortgezet. Volgens de kantonrechter had werkgever dan ook voldoende gelegenheid gehad om de vaardigheden van werknemer te beoordelen gedurende de tijd dat hij bij werkgever werkzaam was als uitzendkracht. De kantonrechter oordeelde dat de opzegging tijdens de proeftijd nietig(niet rechtsgeldig) was. De consequentie hiervan is dat de arbeidsovereenkomst doorloopt en de werknemer aanspraak maakt op loondoorbetaling.

Rechtbank Midden-Nederland 11 januari 2019, ECLI: NL:RBMNE:2019:211

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:211