Oude werkgever niet aansprakelijk voor schade als gevolg van negatieve referentie

Terug naar overzicht

Een werknemer had bij zijn sollicitatie zonder voorafgaand overleg zijn voormalig werkgever als referent opgegeven. Deze referentie pakte negatief uit. Hij werd als gevolg van de referentie niet aangenomen. Werknemer vorderde daarop bij de kantonrechter een verklaring voor recht inhoudende dat zijn voormalig werkgever onrechtmatig jegens hem had gehandeld. De kantonrechter en het gerechtshof hebben deze vordering afgewezen. Het hof overwoog daarbij dat indien een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referent over zijn persoon wil uitsluiten, hij dit expliciet bij de referent dient aan te geven. De referent kan dan vervolgens bepalen of hij nog wel een referentie wil afgeven. Daarbij overwoog het hof voorts dat bij het verstrekken van een referentie als uitgangspunt geldt dat zoveel mogelijk relevante informatie over het functioneren dient te worden verstrekt. Van onzorgvuldig handelen van de voormalig werkgever was volgens het hof hier dan ook geen sprake.

Vindplaats: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7492

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7492

Bron Adha Ghazali/shutterstock.com