Opzegtermijn niet in acht genomen. Geen gefixeerde schadevergoeding.

Terug naar overzicht


Een werkneemster, werkzaam bij een kinderdagverblijf, nam ontslag op staande voet. In een gesprek daarna tussen werkgeefster en werkneemster, heeft het kinderdagverblijf er bij werkneemster op aangedrongen om haar ontslagname schriftelijk te bevestigen. In de bevestiging van dit ontslag werd door werkgeefster opgemerkt dat de opzegtermijn niet in acht was genomen. Korte tijd later heeft werkgeefster aanspraak gemaakt op schadevergoeding, in totaal € 3.835,80 bruto wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn van twee maanden. De kantonrechter overwoog dat van werkgeefster op grond van de eisen van goed werkgeverschap mocht worden verwacht dat zij werkneemster zou hebben gewezen op de mogelijkheid om de gefixeerde schadevergoeding te vorderen bij het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Daarbij werd veel gewicht toegekend aan de omstandigheid dat werkneemster in een hevige gemoedsbeweging had opgezegd. Het verzoek tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding werd daarom als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2019:212

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:212