Ontslag gedurende de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Terug naar overzicht

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregelen, is dat de werkgever zich vooraf aan de verplichting committeert om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen kan evenwel ook los staan van de Corona-crisis. In dat geval is het verstandig om de tegemoetkoming op grond van de NOW niet aan te vragen om de weg voor ontslag om bedrijfseconomische redenen door een aanvraag bij het UWV vrij te houden. In dat geval is van belang dat u de bedrijfseconomische redenen aannemelijk maakt en de juiste werknemers voordraagt voor het ontslag. Ook kan het zijn dat u niet verwacht dat het economisch tij binnen enkele maanden zal keren. In dat geval kunt u er, na eventueel gebruik te hebben gemaakt van de tegemoetkoming, over 3 of eventueel zes maanden voor kiezen om een ontslagaanvraag bij UWV op grond van bedrijfseconomische redenen in te dienen.

De aanvraag voor de NOW-tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig voor nog eens 3 maanden kan worden verlengd. Voorts ziet de regeling op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW bedraagt maximaal 90% van de loonkosten. Deze tegemoetkoming geldt ook voor werknemers met een oproepcontract (zie www.rijksoverheid.nl).

In het geval u in de periode waarover de tegemoetkoming in loonkosten wordt toegekend, ontslag op andere gronden verzoekt, bijvoorbeeld wegens een verstoorde arbeidsrelatie, behoudt u als werkgever het recht op deze tegemoetkoming.

Alhoewel beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden wegens een bedrijfseconomische reden formeel niet is aan te merken als een ontslagaanvraag, kan uit de ratio van de regeling (financiële tegemoetkoming van werkgevers wegens de ingrijpende gevolgen van het Corona-virus) worden afgeleid dat de tegemoetkoming ook vervalt in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen.