Ontbindingsverzoek op drie gronden eindigt in de prullenmand

Terug naar overzicht

 

Een werknemer zou tijde van een telefonische controle door zijn werkgeefster naar aanleiding van zijn ziekmelding, niet thuis zijn geweest, maar op zijn wormenkwekerij. De enkele aanwezigheid van werknemer op zijn bedrijf behoeft volgens de kantonrechter evenwel niet aan een terechte ziekmelding in de weg te staan. Ook het door werknemer weigeren van opgedragen alternatieve werkzaamheden rechtvaardigt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond (verwijtbaar handelen) volgens de kantonrechter in dit geval niet. Tevens wordt de door werkgeefster gevorderde ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding (de g- grond) afgewezen. Daarvoor is vereist dat het dienstverband duurzaam en ernstig is verstoord. De kantonrechter heeft evenwel vastgesteld dat door werkgeefster geen constructieve pogingen zijn ondernomen om tot verbetering van de situatie te komen. Tot slot wordt ook het ontbindingsverzoek op de h-grond (andere omstandigheden) afgewezen omdat werkgeefster daaraan dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag heeft gelegd.

Vindplaats: Rechtbank Midden- Nederland, 22 mei 2018, ECLI: NL: RBMNE: 2018:2763

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2763