Ontbinding arbeidsovereenkomst

Terug naar overzicht

Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer na intrekken ontbindingsverzoek door werkgever. Een werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever onder toekenning van een transitievergoeding aan werkneemster van € 18.740,00 bruto en een billijke vergoeding van € 30.000,00 bruto. Werkgever ging vervolgens over tot intrekking van het ontbindingsverzoek en verzocht werkneemster zonder voorafgaand gesprek om haar werkzaamheden weer te hervatten. Werkneemster meldde zich evenwel ziek en verzocht vervolgens zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding van € 18.724,00 bruto en een billijke vergoeding van € 99.000,00 bruto. De werkgever had volgens de kantonrechter weinig gedaan om de verhoudingen te normaliseren terwijl daaraan onder de gegeven omstandigheden hoge eisen aan moesten worden gesteld.  Werkgever had derhalve volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld. De transitievergoeding ad € 18.724,00 bruto werd toegewezen alsmede een billijke vergoeding ad € 24.316,92 bruto. https://lnkd.in/ey99Uc9

Bron: mato181 /shutterstock.com