Omzetting arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geldig?

Terug naar overzicht

Door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een werkgever de gelegenheid om de geschiktheid van de werknemer voor de functie nog gedurende een langere tijd te kunnen beoordelen. Voor het antwoord op de vraag of deze omzetting geoorloofd is, is van belang wat de reden daarvoor is. In het geval de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar strekking is te beschouwen als een verlenging van de proeftijd, is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege geen sprake. In de zaak die leidde tot een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 april 2018 was de kantonrechter niet gebleken dat de omzetting de strekking had om de wettelijke (proeftijd) termijn te ontduiken. De werkgever had werkneemster een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden om haar daarmee op haar verzoek nog een kans te geven.

Vindplaats: Rechtbank Gelderland 12 april 2018 (niet gepubliceerd).

Bron: Marvent/shutterstock.com