Kun je een voorlopig getuigenverhoor inzetten in een arbeidszaak?

Terug naar overzicht

Een voorlopig getuigenverhoor, waarbij getuigen voorafgaande aan een geding of tijdens een reeds aanhangig geding door de rechter worden gehoord, kan een nuttig instrument zijn om voorafgaand aan bijvoorbeeld een ontslag op staande voet bewijs van de dringende reden te vergaren (zie artikel 186  Rv). Ontslagzaken hebben echter meestal een spoedeisend karakter waardoor een voorlopig getuigenverhoor niet altijd opportuun is. Dat kan anders zijn als er bijvoorbeeld maar één getuige zal worden gehoord. De rechter kan een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor afwijzen als sprake is van misbruik van de bevoegdheid tot het houden daarvan. Ook kan het verzoek stranden wegens onvoldoende belang. Er bestaan op grond van de rechtspraak nog meer afwijzingsgronden. Afwijzing wegens onvoldoende belang deed zich voor in een zaak die de Hoge Raad recentelijk onder ogen kreeg. De Hoge Raad oordeelde dat de door het hof vastgestelde feiten geen andere conclusie toelaten dan dat een vordering tot herroeping geen kans van slagen heeft.

 

ECLI: HR:2018:727

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:727

Bron: Tolikoff Photography/shutterstock.com