Is sprake van opzegging?

Terug naar overzicht

Overlegging deskundigenoordeel?

Nadat werknemer zich vroeg in de ochtend had ziek gemeld, stuurde werkgever hem enkele uren later een Whatsapp-bericht met de volgende tekst:

‘Ben vanaf 6 uur aan het nadenken. Ik denk dat het beter voor ons om onze samenwerking per direct te beëindigen. Ik kom vandaag langs om de spullen die je heb om te halen en je een hand geven. Ik wens je alle gelukt en gezondheid’.

Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit bericht redelijkerwijs niet anders dan als een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden aangemerkt.

Voorts heeft de kantonrechter beslist dat in dit geval het overleggen van een deskundigenoordeel als bedoeld in artikel 7:629a BW in redelijkheid van werknemer niet kan worden gevergd. Bij die beoordeling was voor de kantonrechter van belang dat werkgever voorafgaand aan de procedure niet met voldoende duidelijke bewoordingen en of gedragingen de arbeidsongeschiktheid van werknemer heeft betwist. De opzegging werd vernietigd en werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon.

ECLI:NL:RBDHA:2019:9171

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9171