Interessante uitspraak over concurrentiebeding

Terug naar overzicht

Interessante uitspraak over concurrentiebeding Werknemer was op 1 juni 2012 bij werkgever, een groothandel in groente en fruit, voor onbepaalde tijd als trader in dienst getreden. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding en een relatiebeding opgenomen. Werknemer heeft in april 2016 tezamen met een collega zijn arbeidsovereenkomst opgezegd en is vervolgens met die collega bij een concurrent in dienst getreden. Met deze overstap overtrad werknemer volgens de kantonrechter het concurrentiebeding. Voorts heeft de kantonrechter het geografische bereik van het concurrentiebeding beperkt, alsmede de duur van het beding. Het hof oordeelde dat een straal van 40 km voor het concurrentiebeding en een temporale beperking tot een jaar redelijk is. Voorts had werkgever volgens het hof voldoende belang bij nakoming van het concurrentiebeding. Ook voerde werknemer aan dat de manager van werkgever hem toestemming had gegeven om bij de concurrent te gaan werken. Werkgever betwistte dat de manager vertegenwoordigingsbevoegd was. Het hof nam aan dat sprake was van opgewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Werkgever kon daardoor het concurrentiebeding niet inroepen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:587 ECLI:NL:GHSHE:2020:587