Horizontale verstoring arbeidsrelatie aanleiding tot ontbinding op de g-grond

Terug naar overzicht

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mocht zich recentelijk buigen over een interessante kwestie. De arbeidsverhouding binnen een secretariaatsteam was sinds 2015 verstoord. Pogingen van werkgever om middels de inzet van coaching en mediation de arbeidsrelatie te verbeteren, slaagden niet. De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst vanwege de ernstige horizontale verstoring (medewerkers onderling) van de arbeidsovereenkomst op de h-grond ontbonden omdat de g-grond niet in een horizontale verstoring van de arbeidsovereenkomst zou voorzien. Het gerechtshof concludeerde dat al met al de arbeidsrelatie zodanig ernstig en duurzaam was verstoord geraakt dat van werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het gerechtshof achtte, anders dan de kantonrechter, op grond van de wetsgeschiedenis en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond mogelijk. Dit ook in het geval van een ernstige verticale verstoring van de arbeidsrelatie (werkgever-werknemer), zoals in dit geval, geen sprake is.

Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 12 augustus 2019, ECLI: NL:GHARL:2019:6480