Hoge Raad wijst baanbrekend arrest over recht op gedeeltelijke transitievergoeding.

Terug naar overzicht

Een lerares raakte arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte ontving zij een gedeeltelijke WIA- uitkering (arbeidsongeschiktheidspercentage bijna 44%). In overleg tussen de onderwijsinstelling en de docente werd besloten om de aanstelling te beëindigen en de lerares aansluitend opnieuw te benoemen op basis van een werktijdfactor van 55%. De lerares stelde zich op het standpunt dat in de wet de mogelijkheid ontbreekt om een gedeeltelijke transitievergoeding toe te kennen. Om die reden meende zij in aanmerking te komen voor een volledige transitievergoeding aangezien de arbeidsovereenkomst door de onderwijsinstelling was opgezegd. De Hoge Raad overwoog dat de wet inderdaad niet heeft voorzien in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. Desalniettemin dient volgens de Hoge Raad de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding te worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.

ECLI:NL:HR:2018:1617

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1617&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2018%3a1617

Bron: Freedomz/shutterstock.com